Kestävä matkailu kohteissamme

Matkailu on tänä päivänä yksi maailman suurimmista työnantajista. Matkailu luo kysyntää hotelleille, ravintoloille, kuljetuspalveluille ja moniin muihin, mikä puolestaan luo uusia työpaikkoja ja tuloja. Apollo toimii kohteissaan aina kunnioittaen paikallisia asukkaita ja kulttuuria. 

  • Apollo pyrkii varmistamaan, että käytännesääntöihin laadittuja sääntöjä ja ehtoja noudatetaan. 

  • Apollo pyrkii lisämään kestävän kehityksen sertifikaatin saaneita hotelleita valikoimaansa. 

  • Apollo sitoutuu edistämään yhteistyötä alalla kestävän matkailun edistämiseksi sekä kotimaassa kuin kohteessa.

Ihmisoikeudet

Apollolla kohteessa työskentelevät seuraavat aina kohdemaan lainsäädäntöä. Kaikki työtunneista työympäristöön on säädelty Apollon eettisissä ohjeissa, Suppliers Code of Conductissa. Jokainen Apollon yhteistyökumppani allekirjoittaa nämä ohjeet ja näin ollen sitoutuu noudattamaan niitä. 

Lasten oikeudet 

Lasten oikeudet ovat tärkeitä Apollolle. Apollo on sitoutunut työskentelemään lasten seksuaalista hyväksikäyttöä vastaan, ja Apollon henkilökunta on koulutettua ja asiakkaita kehotetaan ottamaan yhteyttä paikalliseen poliisiin, lastensuojelujärjestöön tai lähetystöön jos he kohtaavat lasten seksuaalista hyväksikäyttöä. 

Lue lisää ihmisoikeuksista

• Yhdistymisvapaus ja työehtosopimusneuvottelut käsitellään paikallisen lainsäädännön mukaisesti.

• Sukupuoleen, ikään, uskontoon, etniseen alkuperään, sosiaaliseen taustaan, vammaan, kansallisuuteen, poliittiseen suuntautumiseen, ammattiliittoon kuulumiseen, seksuaaliseen suuntautumiseen tai muuhun vastaavaan liittyvää syrjintää ei suvaita.

• Minimipalkkaus tai alan säädelty palkkataso kohdataan tai ylitetään. Laittomat palkanalennukset tai  –vähennykset ovat kiellettyjä.

• Työtunnit on pidettävä lainmukaisina ja alan säädöksiä vastaavina.

• Työkäytännöt ja -ehdot, jotka eivät noudata perusoikeuksia on kiellettyjä. Fyysisen väkivallan uhkaa, hyväksikäyttöä, seksuaalista tai muuta häirintää tai pelottelua muin tavoin ei sallita.

• Turvallinen ja hygieeninen työympäristö tarjotaan parhain paikallisin standardein. Työturvallisuus huomioidaan onnettomuuksien ja työtapaturmien ennaltaehkäisemiseksi ja estämiseksi.

• Lapsityövoiman käyttö on kiellettyä niin kuin kohdemaan lainsäädännössä on määritelty. Kaikki lasten hyväksikäyttö on kielletty. Orjuutta muistuttavat työolot tai lasten terveydelle haitalliset työolot eivät ole sallittuja.

• Kaikenlainen pakkotyö on kielletty, samoin kuin työ, joka ei noudata ihmisoikeuksia.

• Tilanteissa, joissa työntekijälle tarjotaan työsuhdeasunto, tulee asunnon vastata maan paikallisen lainsäädännön standardeja.

 

 

Ilmoita, jos lapsia kohdellaan kaltoin

Ilmoita, jos lapsia kohdellaan kaltoin

Jos matkallasi kohtaat tai epäilet lasten seksuaalista hyväksikäyttöä tai laiminlyöntiä, ilmoita siitä paikalliselle poliisille, lastensuojelujärjestöön tai lähetystöön. Kun matkustat Apollon kanssa, voit ottaa yhteyttä suoraan Apollon henkilökuntaan. Voit ottaa myös yhteyttä suoraan ECPATHOTLINE:en. 

Monessa maassa on kansallisia puhelimia tällaisiin tapauksiin. Kysy matkanjärjestäjän henkilökunnalta paikan päällä, selvitä numerot netistä tai kysy hotelliltasi. Tärkeintä on, että tuot epäilysi esiin – poliisin tehtävä on tutkia asiaa tarkemmin.

Bangkokissa, Thaimaassa on myös pohjoismainen poliisiviranomainen, joka ottaa vastaan epäilyjä lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä Kaakkois-Aasiassa, erityisesti kun tekijä on Pohjoismaiden kansalainen. Poliisiviranomaisen tavoittaa sähköpostitse osoitteesta [email protected]

Anna niin paljon tietoa seuraavista asioista kuin pystyt:

  • • Miksi epäilys on syntynyt
  • • Tapahtumapaikka (kaupunki, hotelli jne.)
  • • Tarkka aika: päivä ja kellonaika
  • • Osapuolien tarkka kuvaus, tekijä ja hyväksikäytetty
  • • Kuka hyväksikäytetty lapsi on
  • • Muut henkilöt, jotka ovat tehneet saman havainnon (todistajat)

Eläimet ja luonto

Apollo haluaa olla eläinystävällinen matkanjärjestäjä. Emme tee retkiä tai ole mukana aktiviteeteissa, joissa eläimiä pidetään vankeudessa, ja työn tuloksena Apollo on lopettanut esimerkiksi elefanttiratsastusretket ja delfiinien kanssa uimiseen liittyvät retket.

Apollo on tehnyt yhteistyötä vuodesta 2014 saakka World Animal Protectionin kanssa, joka on yksi suurimmista kansainvälisistä voittoa tavoittelemattomista eläintensuojeluyhdistyksistä.

Kestävät hotellit

Jotta Apollo kykenee varmistamaan kestävän matkailun myös kohteissa, kaikkia hotellikumppaneita kannustetaan hakemaan kestävän kehityksen sertifikaatteja esimerkiksi Travelifelta tai muilta vastaavilta toimijoilta. Tänä päivänä tarjoamme yli 100 kestävän kehityksen hotellia.