Compliance

Compliance

Vaatimusten noudattaminen ja hyvä liike-etiikka ovat tärkeitä DER Touristik Nordic AB:lle ja sen tytäryhtiöille ("Apollomatkat” tai ”Apollo"). Tämä tarkoittaa muun muassa, että Apollon tulee noudattaa soveltuvia lakeja ja määräyksiä sekä olla luotettava ja vastuullinen työnantaja, liikekumppani ja palveluntarjoaja.

Code of Conduct

Apollo on osa saksalaista REWE-konsernia, joka on yksi Euroopan johtavista matkailuyrityksistä, ja sitä koskee konsernin Code of Conduct.

Whistleblowing-ilmoituskanava

Whistleblowing on prosessi, jonka avulla työntekijät ja ulkopuoliset sidosryhmät voivat ilmoittaa Apollon liiketoimintaan liittyvistä yleistä etua koskevista epäkohdista tai sääntöjenvastaisuuksista (esim. sovellettavan lain tai REWE-konsernin toimintaohjeiden rikkomisesta). Tällaisista epäkohdista ja sääntöjenvastaisuuksista voi ilmoittaa Apollon verkkopohjaisen ilmiantokanavan Hintboxin kautta tai ottamalla yhteyttä Apollon Compliance-osastoon tai ulkoiseen oikeusasiamieheen (katso alla).

Ilmoita epäkohdista Hintboxin kautta

Ihmisoikeuksiin tai ympäristöön liittyvät valitukset tai väärinkäytökset (riippumatta siitä, koskeeko se Apolloa vai sen toimitusketjuja) voidaan ilmoittaa myös suoraan REWE Groupille erillisen LkSG-whistleblowing-kanavan kautta. Huomioithan ystävällisesti, että REWE Group käsittelee nämä raportit. LkSG:n ilmiantokanava täyttää saksan laissa toimitusketjujen LkSG - Lieferkettensorgfaltspflichten gesetz, asetetut vaatimukset.

Ilmoita LkSG-whistleblowing-epäkohdista (ihmisoikeuksiin ja ympäristöön liittyvät riskit)

Riippumatta siitä, mitä valitus tai sääntöjenvastaisuus koskee tai mitä ilmiantokanavaa käytät, ilmoitetun valituksen tai väärinkäytön todisteita ei vaadita. Kaikki ilmoitukset on kuitenkin tehtävä rehellisesti ja hyvässä uskossa

Apollo kannustaa sekä työntekijöitä että ulkopuolisia sidosryhmiä ilmoittamaan Apolloa ja sen liiketoimintaa koskevista epäkohdista ja sääntöjenvastaisuuksista (olivatpa ne perusteltuja tai epäilyksiä). Huomioithan, että Apollo ja REWE Group ovat lain nojalla estyneet ryhtymästä vastatoimenpiteisiin ilmoittavia henkilöitä kohtaan heidän ilmoituksensa perusteella.

Sekä Hintbox että LkSG-whistleblowing-kanava tarjoavat mahdollisuuden ilmoittaa epäkohdista ja väärinkäytöksistä nimettömästi.

Kaikki raportit käsitellään luottamuksellisesti. Tutkinnan kannalta merkityksettömät henkilötiedot poistetaan ja asia säilytetään arkistossa vain niin kauan kuin on tarpeen.

Ota yhteyttä Apollon Compliance-osastoon

Ota yhteyttä Apollon Compliance-osastoon, jos sinulla on vaatimusten noudattamiseen liittyviä kysymyksiä:

·        Sähköposti: [email protected]

·        Puhelin: +46 8 673 84 90

Ota yhteyttä Apollon ulkoiseen oikeusasiamieheen

Voit myös ottaa yhteyttä REWE Groupin ulkoiseen oikeusasiamieheen, joka on Andreas von Mári­ássy:

·         Osoite: Altheimer Eck 13/II, 80331 München, Tyskland

·         Sähköposti: [email protected]

·         Puhelin: +49 89 23 66 790

Oikeusasiamiestä sitoo lakisääteinen salassapitovelvollisuus ja häneen voi ottaa yhteyttä nimettömästi.

Matkustamiseen liittyvät tiedustelut ja reklamaatiot

Matkustamiseen liittyvissä kysymyksissä tai valituksissa pyydämme sinua ottamaan yhteyttä Apollomatkojen asiakaspalveluun.