Käytännöt ja ohjeistukset

Apollo on useiden vuosien ajan sitoutunut minimoimaan ja lopettamaan työ-, sosiaali- ja ympäristönormien rikkomukset verkostoissamme. Ohjeemme luovat kehyksen kaupallisille suhteille kumppaneidemme kanssa. Toimintalinjamme ja tavoitteemme tuotaan ilmi mm. yhteistyökumppaneiden toimintaohjeissa ja käytännöissämme, jotka molemmat tukevat yritysten sosiaalista vastuuta ja ympäristövastuuta. Pyrimme jatkuvasti parantamaan sosiaalisia ja ympäristön olosuhteita koko toimintaketjussamme. 

Code of Conduct

Apollolla on myös The Code of Conduct säännöstö, johon kaikki työntekijät ja yhteistyökumppanit sitoutuvat. Se käsittää eettisiä ohjeistuksia, periaatteita ja arvoja, joiden mukaan Apollo yrityksenä sekä sen yhteistyökumppanit toimivat. Code of Conduct –sääntöjen rikkominen tarkoittaa työ- tai yhteistyösopimuksen rikkomista.

Työympäristökäytänteet

Pyrimme luomaan työympäristön, jossa hyvinvointi ja terveysriskit otetaan huomioon laajasti. Työtä tehdään yhdessä työntekijöiden kanssa, ja työympäristö mukautetaan työntekijöiden tarpeisiin terveen ja turvallisen organisaation luomiseksi ja ylläpitämiseksi.

Tasa-arvosuunnitelma syrjintää ja kaltoinkohtelua vastaan

Työntekijöillämme on yhtäläiset oikeudet ja mahdollisuudet, ja yksilöiden samanarvoisuus on työmme perusta. Kaikkea syrjintää, häirintää ja halventavaa toimintaa kohden on täysi nollatoleranssi. Tasa-arvosuunnitelman tarkoituksena on tukea kaikkien työntekijöiden yhtäläisiä oikeuksia riippumatta:

  • sukupuolesta
  • sukupuoli-identiteetistä
  • etnisyydestä
  • uskontonnosta
  • toimintarajoitteista
  • seksuaalisesta suuntautumisesta
  • iästä

Työntekijöiden kehittämismahdollisuudet

Tuemme työntekijöidemme kehitystä ja panostamme työntekijöidemme koulutukseen ja kehitykseen esimerkiksi käyttämällä erilaisia oppimisalustoja, lähettämällä työntekijöitämme kohteisiimme opintomatkoille ja järjestämällä työpajoja. Kaikilla työntekijöillämme on oltava vähintään yksi vuosittainen kehityskeskustelu ja jatkuvia 1:1 tapaamisia esihenkilön kanssa suositellaan.