Vastuullisuustyö hotelleissa

Valikoimastamme löytyy monia hotelleita, joilla on Travelife -ympäristösertifikaatti sekä hotelleita, joilla on Green Key -ympäristömerkki. Tavoitteenamme on lisätä näitä hotelleja 10% vuodessa.

Vastuullisia hotelleita

Jotta voimme varmistaa, että vastuullisuus ja kestävä matkailu otetaan huomioon myös hotelleissamme, pyydämme kaikki hotelliyhteistyökumppaneitamme hakemaan kestävän kehityksen sertifikaattia esimerkiksi Travelifelta tai muulta vastaavalta toimijalta. Tällöin asiakkaillamme on valittavissa enemmän hotelleja, jotka työskentelevät systemaattisesti kestävän kehityksen parissa.

Yhteistyökumppanimme

Apollolla on selkeä prosessi hotellien ja kumppanien valinnassa. Hotellikumppaneiden kanssa tehdyissä sopimuksissa asetamme korkeat vaatimukset hotellien vastuullisuustyölle. Kaikille Apollo Mondo -hotelleille asetetaan jopa hieman korkeammat vaatimukset, ja niiden on täytettävä useita kestävän kehityksen kriteerejä. Näiden hotellien on oltava esimerkiksi Travelife-sertifioituja tai haettavana kestävän kehityksen sertifikaattia tai ympäristömerkkiä, esimerkiksi Green Key -merkkiä.

Eettiset säännöt ovat keskeinen osa yhteistyösopimusta, ja kaikkien kumppaniemme tulee allekirjoittaa se.