Apollo työpaikkana

Etiikka, kestävä kehitys ja sosiaalinen vastuu ovat keskeisiä asioita Apollon toiminnassa. Nämä asiat ohjaavat niin sisäisiä toimintoja, kuin yhteistyötä ulkoisten yhteistyökumppanien kanssa. Lasten oikeudet sekä kaikkien oikeus hyviin työehtoihin ovat meille erityisen tärkeitä, sillä toimimme globaalissa ympäristössä jossa ne eivät aina ole itsestäänselvyyksiä.

Apollon tavoitteena on, että yrityksen henkilökunta on koulutettu, motivoitunut ja sitoutunut hoitamaan työtehtävänsä vastuullisesti ja kestävän kehityksen periaatteita kunnioittaen. Apollon työntekijöitä koulutetaan säännöllisesti, ja se myös mahdollistaa kestävän kehityksen tehokkaan integroinnin liiketoimintaan. Selkeissä ohjeistuksissa kerrotaan Apollon arvoista ja lähestymistavoista, joiden pohjalta toimimme joka päivä. Täältä voit lukea lisää siitä, miten DER Touristik Group toimii kestävän kehityksen lisäämiseksi. Täältä voit lukea Apollon kestävän kehityksen työstämme. 

Code of conduct

Apollolla on myös The Code of Conduct säännöstö, johon kaikki työntekijät ja yhteistyökumppanit sitoutuvat. Se käsittää eettisiä ohjeistuksia, periaatteita ja arvoja, joiden mukaan Apollo yrityksenä sekä sen yhteistyökumppanit toimivat. Code of Conduct –sääntöjen rikkominen tarkoittaa työ- tai yhteistyösopimuksen rikkomista.

Apollon toimistot

  • Apollon pohjoismaisissa toimistoissa on toteutettu merkittäviä toimenpiteitä vastuullisuusnäkökulmasta. Hankinnoille on asetettu tiukat ohjeistukset, ja ympäristö- ja kestävän kehityksen näkökulma on pakollinen osa hankintapolitiikkaa. Ohjeistukset koskevat esimerkiksi seuraavia hankintoja: toimistotarvikkeet, siivoustarvikkeet, kahvi ja hedelmät, tulostus ja kopiointi, palvelusopimukset jne. Kaikissa yrityssopimuksissa on pakolliset määräykset toimivan vastuullisuustyön välttämättömyydestä.
  • Kaikki tölkit, ruoka ja paperi kierrätetään. Paristot ja hehkulamput kerätään erikseen. Toimistoilla käytetään vähäenergisiä lamppuja. Turhaa matkustamista vältetään ja matkustamisen sijaan suositaan verkossa tapahtuvia palavereita. Paperin vähentäminen on avainasemassa digitaalisessa ympäristössä ja sopii hyvin Apollon kestävän kehityksen strategiaan.
  • Pääkonttoria on tehostettu, energiansäästötoimenpiteitä on lisätty ja kierrätykseen on kiinnitetty erityistä huomiota.
  • Kohteissa käynnistettiin ja toteutettiin vuonna 2020 mittava projekti paperin kulutuksen vähentämiseksi. Lähes kaikki aiemmin painettu tieto on nyt digimuodossa.
  • Vuonna 2019 tavoitteena oli vähentää kulutusta työntekijää kohden (kWh) 5 % vuoteen 2018 verrattuna, ja Apollo onnistui vähentämään sitä keskimäärin 7 %. Vuosi 2020 oli siirtymävuosi, jolloin päätavoitteena oli pandemiaan puuttuminen. Koska suurin osa työntekijöistä ei työskennellyt toimistoista käsin, tulevan tavoitteiden asettamisen ja toiminnan vertailuvuosi perustuu vuoden 2019 lukuihin. Siksi vähennystavoitteeksi vuodelle 2022 on asetettu keskimäärin 7 %.