Kestävä matkailu kohteissamme

Matkailu on tänä päivänä yksi maailman suurimmista työnantajista. Matkailu luo kysyntää hotelleille, ravintoloille, kuljetuspalveluille ja moniin muihin, mikä puolestaan luo uusia työpaikkoja ja tuloja. Apollo toimii kohteissaan aina kunnioittaen paikallisia asukkaita ja kulttuuria. 

  • Apollo pyrkii varmistamaan, että käytännesääntöihin laadittuja sääntöjä ja ehtoja, eli Supplier Code of Conductia, noudatetaan. 

  • Apollo pyrkii lisämään kestävän kehityksen sertifikaatin saaneita hotelleita valikoimaansa. 

  • Apollo sitoutuu edistämään yhteistyötä alalla kestävän matkailun edistämiseksi sekä kotimaassa kuin kohteessa.

Paikalliset aloitteet

Apollo on sitoutunut tukemaan paikallisia aloitteita kohteissamme. Paikallisia aloitteita on käynnistetty kesällä 2021. Esimerkkejä: yhteistyö Zakynthoksen merikilpikonnien suojeluun keskittyneen organisaation kanssa, kenneli Rodoksella ja kenneli Skiathosissa. Apollo osallistuu aktiivisesti paikallisten markkinoiden ja kumppaneiden kannustamiseen, kouluttamiseen ja motivoimiseen kestävän kehityksen hankkeissa.

  • Merikilpikonnien suojelu, Zakynthos
  • Kreikkalaiset kennelit, Rodos & Skiathos