Novair ja vastuullisuus

Novair on useiden projektien ja toimeksiantojen avulla tehnyt töitä kestävän matkailun eteen jo vuodesta 2007 asti. Tänä päivänä Novair on yksi Euroopan ympäristöystävällisimmistä lentoyhtiöistä uuden A321neo -lentokalustonsa vuoksi. Novairin ympäristötyöllä on ollut merkittävä rooli jo yhtiön perustamisesta asti. Lentotoiminnan kehittämiseksi ja päästöjen vähintämisen hyväksi tehdään jatkuvasti paljon töitä niin kansallisella kuin Euroopan tasolla. Novair priorisoi erityisesti polttoaineen säästöä ja hiilidioksiidipäästöjen vähentämistä. 

Lentoreittien tehokas suunnittelu

On tärkeää löytää nopeimmat, lyhyimmät ja tehokkaimmat reitit kun kyseessä on lentoliikenne – tämän toteuttamiseksi tehdään jatkuvasti töitä, kun lentoliikenteen järjestelmät kehittyvät vuosi vuodelta. Vaikka Novair on vielä melko nuori ja pieni lentoyhtiö, se haluaa työllään edistää operatiivista osaamista ja asiantuntemusta, sekä innovatiivista lähestymistapaa, joka haastaa perinteiset ja konservatiivisemmat lähestymistavat. 

Novair tekee yhteistyötä useiden suurien lentoyhtiöiden ja lentokonevalmistajien kanssa tehostaakseen Euroopan ilmatilaa. Vuoden 2019 aikana tätä toteutetaan laajamittaisten esittelylentojen avulla Euroopassa. Novair päivittää parhaillaan koneissa käytettävää järjestelmää vastaamaan paremmin uutta teknologiaa. 

"Do nothing" scenario

Novair on jo pitkään pyrkinyt vähentämään koneidensa polttoaineenkulutusta. Ylläolevasta kaaviosta näet, miten kulutus on muuttunut viime vuosien aikana. 

SESAR

Novair osallistuu eurooppalaiseen tutkimus- ja kehitysohjelmaan nimeltä SESAR (Single European Sky Air Traffic Management Research), joka sisältää nyt myös täytäntöönpanovaiheen. Ainutlaatuisessa aloitteessa koko Euroopan ilmateollisuus on yhdistänyt voimansa Euroopan lentoliikenteen nykyaikaistamiseksi. Sen tavoitteena on lisätä kapasiteettia, vähentää ympäristöhaittoja ja tehdä lennoista kaikinpuolin mahdollisimman tehokkaita. 

Hanke toteutetaan monien eri projektien kautta, jotka kattavat kaikki lentoliikennejärjestelmän osat: maajärjestelmät, ilma-alusten järjestelmät, ilmatilan suunnittelu ja monia muita. Tuloksen turvaamiseksi on tärkeää että mukana olevat yhtiöt ovat mukana koko prosessin ajan. 

Toimintamenettelyt

Vuodesta 2007 saakka Novair on pyrkinyt kehittämään ja parantamaan toimintatapojaan niin sanotulla ''ECO-driving'' -toimintatavalla, jossa piloteilla on mahdollista lentää mahdollisimman polttoainetehokkaasti. 

Kaikki lentäjät on koulutettu käyttämään ''Eco driving'' -menetelmää, ja tietokonejärjestelmät on ohjelmoitu niin, että lentoreiteistä tehdään mahdollisimman suorat. Yhteistyössä lennonjohdon kanssa lentomatkoista yritetään tehdä mahdollisimman ekologisia, ja lentokoneiden painoa sekä koneessa olevia välineitä pyritään vähentämään. 

Jatkuva työ on pikkuhiljaa sisällytetty myös yhtiön muihin osiin kuten tekniseen puoleen, matkustamopalveluihin ja lentosuunnitelluun, sekä jatkuvaan työmenetelmien seuraamiseen ja kehittämiseen.

Ekologiset lähestymistavat

Kesällä 2009 Novair sai käyttöönsä Airbus 321 koneet. Koneilla on mahdollista lentää tyhjäkäynnillä, ja välttää meluhaittoja ja vähentää päästöjä. Lentoliikenteen ohjaus myös suunnittelee lennot niin, ettei ilmaan synny jonoja. Tällä tavalla pystytään säästämään jopa 100 kiloa polttoainetta, joka taas vähentää hiilidioksiidipäästöjä huomattavasti.

Kaareva lähestymistapa tarkoittaa sitä, että ennen laskeutumista pyritään tekemään yksi tai useampia käännöksiä suoraan kaukaa kiitoradalle lentämisen sijaan, ja siten säästetään polttoainetta. Kaareva lähestymistapa perustuu tarkasti GPS-navigointiin. Parhaan reitin saamiseksi huomioidaan myös esimerkiksi tuuliolosuhteet ja muita parametrejä, ja tällä tavalla tietokoneet pystyvät laskemaan optimaalisimman reitin. Uudistuksen myötä Novairista tuli yksi Euroopan ympäristöystävällisimmistä lentoyhtiöistä.