Muutosturvan ehdot

Tutustu tilauslentojen muutosturvan ehtoihin tällä sivulla.

Reittilennoin toteutettaviin matkapaketteihin kehotamme ottamaan matkavakuutuksen, johon sisältyy peruutusturvavakuutus. Apollomatkojen asiakkaat voivat varata Goudan peruutusturvan varauksenteon yhteydessä asiakaspalvelustamme.

Muutosturvan ehdot:

1. Sopimus
1.1. Apollomatkojen muutosturva on varattava matkapaketin varauksen yhteydessä tai viimeistään varausmaksun yhteydessä päävaraajan toimesta.

1.2. Apollomatkojen muutosturva on maksettava samanaikaisesti varausmaksun kanssa.

1.3. Kaikkien matkustajien / varauksen tekevien asiakkaiden tulee tilata / kuulua Apollon peruutus- ja uudelleenvaraussuojan piiriin, jotta sopimus astuisi voimaan.

1.4 Sopimuksesta tulee sitova, kun Apollomatkat on lähettänyt on kirjallisen matkavahvistuksen varauksesta ja päävaraaja on maksanut ennalta ilmoitetun summan eräpäivään mennessä.

1.5. Vain päävaraaja voi tehdä Apollomatkojen muutosturvan oikeuttamia muutoksia matkavaraukseen alla olevan kohdan 2 mukaisesti.

2. Sisältö
2.1. Muutosoikeudet matkaseurueelle Päävaraajalla on oikeus muuttaa matkavarausta veloituksetta 30 päivää ennen lähtöä. Uuden matkapaketin tulee olla tällöin varattavissa, eikä muutoksen yhteydessä ole mahdollista hyödyntää tarjouksia tai vaihtaa matkavarausta määrittelemättömään matkaan. Uutta matkapakettia ei voi vaihtaa alennushintaiseen vaihtoehtoon samalle lähtöpäivälle ja samaan hotelliin. Muutosoikeus ei koske varauksella olevia yksittäisiä matkustajia, vaan se tulee tehdä koko matkaseurueelle kerralla. Muutosoikeus ei koske kiertomatkoja, risteilyjä, pelkkiä lentoja, välittömän maksun pakettimatkoja tai uudelleenvarauksia hotellipaketteista vain lentoihin.

2.2. Matkustajan muutos Varauksella on mahdollisuus muuttaa matkustajaa matkavaraukselle. Päävaraajan tulee ilmoittaa Apollomatkoille matkustajan muutoksesta viimeistään seitsemän päivää ennen lähtöä.

Matkaa muuttava matkustaja ja uusi matkustaja ovat yhteisvastuussa Apollomatkoille kaikesta matkapaketin hinnasta jäljellä olevasta maksusummasta ja siirrosta mahdollisesti aiheutuvista lisäkustannuksista.

2.3. Peruutus sairauden, tulipalon, tulvan, murron ja irtisanomisen yhteydessä
 Asiakas voi peruuttaa matkapaketin, mikäli

· Asiakas tai hänen puolisonsa/avopuolisonsa,

· Asiakkaan tai hänen puolisonsa vanhempi, isovanhempi tai lapsi tai

· Asiakkaan sisarukset tai henkilö, jonka kanssa asiakas on yhdessä varannut matkapaketin,

sen jälkeen, kun sopimus on tullut asiakasta sitoviksi edellä kohdan 1.4 mukaisesti, hän kärsii vakavasta sairaudesta, pahenevasta sairaudesta, tapaturmasta tai kuolemasta ja tämä tapahtuma on luonteeltaan sellainen, ettei asiakas voi kohtuudella osallistua matkalle.

2.3.1. Päävaraajan tulee ilmoittaa Apollomatkoille mahdollisimman pian, mikäli matkustaja haluaa peruuttaa matkapaketin tämän kohdan 2.3 perusteella.

2.3.2. Matkustajan on pystyttävä todistaa peruutuksen syy lääkärintodistuksella ja joissain tapauksissa sukulaisuustodistuksella. Apollomatkoille on toimitettava vaadittava todistus viimeistään seitsemän päivän kuluttua peruutuksesta. Todistuksessa tulee olla ilmoitettuna kaikki peruutukseen liittyvät tiedot ja lääkärin virallinen lausunto.

2.3.3. Matkan voi peruuttaa tulipalon, tulvan tai murron kohdistuessa omaan kotiin/yritykseen. Apollomatkoille on ilmoitettava 7 päivän kuluessa matkan peruutuksesta, josta ilmenee jokin edellä mainituista syistä.

2.3.4. Matkan voi peruuttaa niiden matkustajien osalta, ​​joita koskee pysyvästä työsuhteesta irtisanominen. Tämä pätee, jos matkustaja irtisanotaan äkillisesti, ei vain irtisanomisajalla. Ei koske määräaikaisen työsuhteen/koetyön päättyessä. Irtisanomisen todistava asiakirja tulee olla toimitettuna Apollomatkoille viimeistään 7 päivän kuluttua peruutuksesta.

2.3.5. Tapauksissa, joissa edellä olevien kohtien 2.3.2-2.3.4 mukaiset pyydetyt asiakirjat eivät täytä Apollomatkojen vaatimuksia ja/tai ei ole toimitettu Apollomatkoille vaaditussa ajassa, veloitetaan kulut normaalien muutos- ja peruutusehtojen mukaisesti.

2.3.6. Peruutustapauksissa matkan hinta palautetaan muutosturvan osuutta lukuunottamatta.

2.4. Asiakkaalla, joka on sopinut yhteisestä majoituksesta toisen asiakkaan/muiden varauksella olevien kohdan 2.3 perusteella matkan peruneiden matkustajien kanssa, on oikeus säilyttää sama hotelli ja huoneluokka ilman lisäkustannuksia.

2.5. Voit peruuttaa matkavarauksesi ilman kuluja 3 kk eli 90 päivän sisällä varauksesta, jos matkavaraus tehdään vähintään 6 kk eli 180 päivää ennen lähtöä. Matkan hinta palautetaan muutosturvan osuutta lukuunottamatta.