Ihmisoikeudet

Matkailu luo tarpeen hotelleille, ravintoloille, kuljetuksille ja kaupankäynnille, jotka puolestaan luovat työpaikkoja ja tuloja. Palvelut ja matkailun aiheuttama tuotantoketju tulee aina tuottaa kohdemaata ja maan kulttuuria ja ihmisiä kunnioittaen.

Työolot

Apollolla kohteessa työskentelevät seuraavat aina kohdemaan lainsäädäntöä. Kaikki työtunneista työympäristöön on säädelty Apollon eettisissä ohjeissa, Suppliers Code of Conductissa. Jokainen Apollon yhteistyökumppani allekirjoittaa nämä ohjeet ja näin ollen sitoutuu noudattamaan niitä.

 • Yhdistymisvapaus ja työehtosopimusneuvottelut käsitellään paikallisen lainsäädännön mukaisesti.
 • Sukupuoleen, ikään, uskontoon, etniseen alkuperään, sosiaaliseen taustaan, vammaan, kansallisuuteen, poliittiseen suuntautumiseen, ammattiliittoon kuulumiseen, seksuaaliseen suuntautumiseen tai muuhun vastaavaan liittyvää syrjintää ei suvaita.
 • Minimipalkkaus tai alan säädelty palkkataso kohdataan tai ylitetään. Laittomat palkanalennukset tai  –vähennykset ovat kiellettyjä.
 • Työtunnit on pidettävä lainmukaisina ja alan säädöksiä vastaavina.
 • Työkäytännöt ja -ehdot, jotka eivät noudata perusoikeuksia on kiellettyjä. Fyysisen väkivallan uhkaa, hyväksikäyttöä, seksuaalista tai muuta häirintää tai pelottelua muin tavoin ei sallita.
 • Turvallinen ja hygieeninen työympäristö tarjotaan parhain paikallisin standardein. Työturvallisuus huomioidaan onnettomuuksien ja työtapaturmien ennaltaehkäisemiseksi ja estämiseksi.
 • Lapsityövoiman käyttö on kiellettyä niin kuin kohdemaan lainsäädännössä on määritelty. Kaikki lasten hyväksikäyttö on kielletty. Orjuutta muistuttavat työolot tai lasten terveydelle haitalliset työolot eivät ole sallittuja.
 • Kaikenlainen pakkotyö on kielletty, samoin kuin työ, joka ei noudata ihmisoikeuksia.
 • Tilanteissa, joissa työntekijälle tarjotaan työsuhdeasunto, tulee asunnon vastata maan paikallisen lainsäädännön standardeja.

Ilmoita, jos lapsia kohdellaan kaltoin

Jos matkallasi kohtaat tai epäilet lasten seksuaalista hyväksikäyttöä tai laiminlyöntiä, ilmoita siitä paikalliselle poliisille, lastensuojelujärjestöön tai lähetystöön. Jos matkustat matkanjärjestäjän kautta, joka on allekirjoittanut Code of Conductin, kuten Apollon kautta, voi ilmoittaa asiasta myös suoraan Apollon henkilökunnalle.  

Monessa maassa on kansallisia puhelimia tällaisiin tapauksiin. Kysy matkanjärjestäjän henkilökunnalta paikan päällä, selvitä numerot netistä tai kysy hotelliltasi. Tärkeintä on, että tuot epäilysi esiin – poliisin tehtävä on tutkia asiaa tarkemmin.

Bangkokissa, Thaimaassa on myös pohjoismainen poliisiviranomainen, joka ottaa vastaan epäilyjä lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä Kaakkois-Aasiassa, erityisesti kun tekijä on Pohjoismaiden kansalainen. Poliisiviranomaisen tavoittaa sähköpostitse osoitteesta [email protected].

Anna niin paljon tietoa seuraavista asioista kuin pystyt:

 • Miksi epäilys on syntynyt
 • Tapahtumapaikka (kaupunki, hotelli jne.)
 • Tarkka aika: päivä ja kellonaika
 • Osapuolien tarkka kuvaus, tekijä ja hyväksikäytetty
 • Kuka hyväksikäytetty lapsi on
 • Muut henkilöt, jotka ovat tehneet saman havainnon (todistajat)