Ihmisoikeudet ja lastensuojelu

Vastuu ihmisoikeuksien suojelusta ei ole vain valtiolla, vaan myös yrityksillä on vastuu suojella ihmisoikeuksia ja varmistaa, ettei ihmisoikeuksrikoksia tapahdu. Tämä koskee myös matkailualan yrityksiä, jossa on tunnistettava sille tyypilliset ihmisoikeudet ja integroitava ne omiin toimintaprosesseihinsa. 

Ihmisoikeudet

Apollolla kohteessa työskentelevät seuraavat aina kohdemaan lainsäädäntöä. Kaikki työtunneista työympäristöön on säädelty Apollon eettisissä ohjeissa, Suppliers Code of Conductissa. Jokainen Apollon yhteistyökumppani allekirjoittaa nämä ohjeet ja näin ollen sitoutuu noudattamaan niitä.

 • Yhdistymisvapaus ja työehtosopimusneuvottelut käsitellään paikallisen lainsäädännön mukaisesti.
 • Sukupuoleen, ikään, uskontoon, etniseen alkuperään, sosiaaliseen taustaan, vammaan, kansallisuuteen, poliittiseen suuntautumiseen, ammattiliittoon kuulumiseen, seksuaaliseen suuntautumiseen tai muuhun vastaavaan liittyvää syrjintää ei suvaita.
 • Minimipalkkaus tai alan säädelty palkkataso kohdataan tai ylitetään. Laittomat palkanalennukset tai  –vähennykset ovat kiellettyjä.
 • Työtunnit on pidettävä lainmukaisina ja alan säädöksiä vastaavina.
 • Työkäytännöt ja -ehdot, jotka eivät noudata perusoikeuksia on kiellettyjä. Fyysisen väkivallan uhkaa, hyväksikäyttöä, seksuaalista tai muuta häirintää tai pelottelua muin tavoin ei sallita.
 • Turvallinen ja hygieeninen työympäristö tarjotaan parhain paikallisin standardein. Työturvallisuus huomioidaan onnettomuuksien ja työtapaturmien ennaltaehkäisemiseksi ja estämiseksi.
 • Lapsityövoiman käyttö on kiellettyä niin kuin kohdemaan lainsäädännössä on määritelty. Kaikki lasten hyväksikäyttö on kielletty. Orjuutta muistuttavat työolot tai lasten terveydelle haitalliset työolot eivät ole sallittuja.
 • Kaikenlainen pakkotyö on kielletty, samoin kuin työ, joka ei noudata ihmisoikeuksia.
 • Tilanteissa, joissa työntekijälle tarjotaan työsuhdeasunto, tulee asunnon vastata maan paikallisen lainsäädännön standardeja.

Ilmoita, jos lapsia kohdellaan kaltoin

Lasten oikeuksiin on keskitytty Apollolla jo vuodesta 2001 alkaen. Apollo on The Code of Conductin kautta sitoutunut noudattamaan lapsiseksikaupan vastaista politiikkaa, ja koko henkilökunta on koulutettu politiikan mukaisesti.  Sama koskee myös yhteistyösopimuksiamme ja Apollo raportoi vuosittain ECPAT:ille. 

Anmäl när ett barn far illa

Jos matkallasi kohtaat tai epäilet lasten seksuaalista hyväksikäyttöä tai laiminlyöntiä, ilmoita siitä paikalliselle poliisille, lastensuojelujärjestöön tai lähetystöön. Jos matkustat matkanjärjestäjän kautta, joka on allekirjoittanut Code of Conductin, kuten Apollon kautta, voi ilmoittaa asiasta myös suoraan Apollon henkilökunnalle.  

Monessa maassa on kansallisia puhelimia tällaisiin tapauksiin. Kysy matkanjärjestäjän henkilökunnalta paikan päällä, selvitä numerot netistä tai kysy hotelliltasi. Tärkeintä on, että tuot epäilysi esiin – poliisin tehtävä on tutkia asiaa tarkemmin.

Bangkokissa, Thaimaassa on myös pohjoismainen poliisiviranomainen, joka ottaa vastaan epäilyjä lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä Kaakkois-Aasiassa, erityisesti kun tekijä on Pohjoismaiden kansalainen. Poliisiviranomaisen tavoittaa sähköpostitse osoitteesta [email protected].

Anna niin paljon tietoa seuraavista asioista kuin pystyt:

 • Miksi epäilys on syntynyt
 • Tapahtumapaikka (kaupunki, hotelli jne.)
 • Tarkka aika: päivä ja kellonaika
 • Osapuolien tarkka kuvaus, tekijä ja hyväksikäytetty
 • Kuka hyväksikäytetty lapsi on
 • Muut henkilöt, jotka ovat tehneet saman havainnon (todistajat)

Koronapandemia on heikentänyt taloudellista tilannetta monissa maissa. Matkustamisen vähentyminen aiheutti suuria menetyksiä matkailualalle. Monet perheet menettivät taloudellisen toimeentulonsa, mikä lisäsi yhteiskunnan heikoimpien, erityisesti lasten, haavoittuvuutta. Ensimmäistä kertaa kahteen vuosikymmeneen lapsityövoiman käyttö lisääntyy jälleen. On olemassa kasvava riski, että lapset joutuvat seksuaalisen väkivallan uhreiksi. Tästä syystä matkanjärjestäjillä on suurempi vastuu kuin koskaan ennen.

Yhteistyökumppanimme


SOS Lapsikylä

Joka vuosi Apollo tekee lahjoituksen SOS Lapsikylille lasten oikeuksien ja kasvatuksen turvaamiseksi. Apollon asiakkaat voivat Pohjoismaissa lahjoittaa rahaa matkavarauksen yhteydessä. Vuonna 2019 Apollo ja asiakkaat lahjoittivat yhteensä 75 000 euroa SOS Lapsikylille. 


ECPAT

Vuonna 2001 Apollo allekirjoitti käytännesäännöstön, jonka mukaan Apollo on sitoutunut työskentelemään lasten hyväksikäyttöä vastaan. Apollon henkilökunta on koulutettu työskentelemään ongelmaa vastaan, asiakkaille ollaan tiedotettu asiasta ja myös Apollon yhteystyökumppanit ovat sitoutuneet toimimaan asian hyväksi.