Yhden hengen huone

Useimmissa hotelleissa on vain muutamia yhden hengen huoneita, jotka ovat tästä syystä usein myös kalliimpia. Yhden hengen huoneen koko, laatu ja sijainti saattavaa myös joskus olla kahden hengen huoneita huonompi. Joinakin ajankohtina kahden hengen huoneita tai huoneistoja voidaan tarjota yhden hengen käyttöön.