Internet-yhteys hotellilla

Monissa hotelleissa on wifi, mutta yhteyden laatu ei ole yhtä nopea tai stabiili kuin Suomessa. Samassa verkossa on usein monia käyttäjiä ja verkko voi kattaa laajan alueen. Apollomatkat ei ole vastuussa hotellin internet-yhteyden/wifin laadusta.